[1]
E. Ahlskog-Björkman, «Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan», nbf, bd. 7, jun. 2014.