Samuelsson, I. P., og J.-E. Johansson. Ā«EditorialĀ». Nordisk barnehageforskning, bd. 2, nr. 1, mars 2009, doi:10.7577/nbf.245.