Stokke, A., A. Weydahl, og G. Calogiuri. «Barn og fysisk aktivitet i barnehagen: Hvordan kan aktivitetsnivået dokumenteres?». Nordisk barnehageforskning, bd. 8, desember 2014, doi:10.7577/nbf.717.