Vik, S. «Barns deltakelse og tidlig innsats: et pedagogisk bidrag til forståelse av tidlig innsats i norske barnehager». Nordisk barnehageforskning, bd. 8, november 2014, doi:10.7577/nbf.647.