Kasin, O., og M. Vaagan Slåtten. «Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen». Nordisk barnehageforskning, bd. 9, mars 2015, doi:10.7577/nbf.1212.