Winger, N., og B. J. Eide. « Retrospektivt blikk på hverdagslivet i en småbarnsgruppe». Nordisk barnehageforskning, bd. 9, mars 2015, doi:10.7577/nbf.688.