Fasting, M. L. «Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute». Nordisk barnehageforskning, bd. 10, juli 2015, doi:10.7577/nbf.1431.