Hagen, T. L. «Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet». Nordisk barnehageforskning, bd. 10, juli 2015, doi:10.7577/nbf.1430.