Nordtømme, S. «En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen». Nordisk barnehageforskning, bd. 10, juli 2015, doi:10.7577/nbf.1429.