Jordal, M. M., og K. N. Solbrække. «Fra idealer til praksis. En Latour-inspirert studie av barnehageprosjektet ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse”». Nordisk barnehageforskning, bd. 10, juni 2015, doi:10.7577/nbf.1428.