Ackesjö, H. «Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass». Nordisk barnehageforskning, bd. 11, september 2015, doi:10.7577/nbf.1323.