Nordvik, G., og M. Alvestad. «Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming». Nordisk barnehageforskning, bd. 11, desember 2015, doi:10.7577/nbf.1244.