Otterstad, A. M., og B. Nordbrønd. «Posthumanisme /nymaterialisme og nomadisme - affektive brytninger av barnehagens observasjonspraksiser». Nordisk barnehageforskning, bd. 11, september 2015, doi:10.7577/nbf.1214.