Eriksson, Anita, mfl. «Förskolechefens ansvar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv». Nordisk barnehageforskning, bd. 11, desember 2015, doi:10.7577/nbf.1204.