Alvestad, M., og A. Berge. «Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen». Nordisk barnehageforskning, bd. 2, nr. 2, juni 2009, doi:10.7577/nbf.346.