Nygård, M. «Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge». Nordisk barnehageforskning, bd. 11, oktober 2015, doi:10.7577/nbf.856.