Reinertsen, A. B. «Hva er det med Irma?». Nordisk barnehageforskning, bd. 12, oktober 2016, doi:10.7577/nbf.1630.