Fløtten, K. A. «- og så fikk dem se en rein! Ulike tilnærminger til hverdagslig pedagogisk virksomhet i barnehager i samisk-lulesamisk område i Norge». Nordisk barnehageforskning, bd. 12, november 2016, doi:10.7577/nbf.1564.