Björklund, C., M. Nilsen, og I. Pramling Samuelsson. «Berättelser som redskap för att föra och följa resonemang». Nordisk barnehageforskning, bd. 12, oktober 2016, doi:10.7577/nbf.1550.