Slettner, S., og L. Gjems. «Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen». Nordisk barnehageforskning, bd. 12, mai 2016, doi:10.7577/nbf.1378.