Jæger, H. «Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet». Nordisk barnehageforskning, bd. 12, juni 2016, doi:10.7577/nbf.1363.