Jonsson, A. «Förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i förskolan: med fokus på kvalitativa skillnader i hur ett innehåll kommuniceras». Nordisk barnehageforskning, bd. 12, mars 2016, doi:10.7577/nbf.1232.