Frønes, M. H. «Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis». Nordisk barnehageforskning, bd. 14, juli 2017, doi:10.7577/nbf.1984.