Larsen, A. K., og M. V. Slåtten. «Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk». Nordisk barnehageforskning, bd. 14, juli 2017, doi:10.7577/nbf.1811.