Nome, D. Øystein. «De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger». Nordisk barnehageforskning, bd. 14, mars 2017, doi:10.7577/nbf.1800.