Essahli Vik, N. «Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?». Nordisk barnehageforskning, bd. 14, juli 2017, doi:10.7577/nbf.1734.