Sæbbe, P.-E., og I. P. Samuelsson. «Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør man ikke det i barnehagen?». Nordisk barnehageforskning, bd. 14, juni 2017, doi:10.7577/nbf.1731.