Nordvik, G. K., og B. Vatne. «Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning». Nordisk barnehageforskning, bd. 16, november 2017, doi:10.7577/nbf.1749.