Alnervik, K., C. Öhman, E. Lidén, og M. Nilsson. «Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation». Nordisk barnehageforskning, bd. 17, nr. 1, juni 2018, doi:10.7577/nbf.2342.