Giske, R., M. Tjensvoll, og S. M. Dyrstad. «Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med femåringer». Nordisk barnehageforskning, bd. 3, nr. 2, juni 2010, doi:10.7577/nbf.257.