Fauske, R. «‘Det er berre sånt som vi gjer på dyr. Vi gjer det ikkje på menneske’ – Interaksjon og forhandling om eksistensielle spørsmål i barnehagen». Nordisk barnehageforskning, bd. 17, nr. 1, april 2018, doi:10.7577/nbf.2234.