Furholt, A. «Kunstnarar i barnehagen – estetiske erfaringar av høg kvalitet?». Nordisk barnehageforskning, bd. 17, nr. 1, mai 2018, doi:10.7577/nbf.1794.