Pramling Samuelsson, I. «Jan-Erik Johansson - en forskare som vill göra skillnad». Nordisk barnehageforskning, bd. 18, juni 2019, doi:10.7577/nbf.3420.