Os, E., og N. Winger. «Blikk for barn». Nordisk barnehageforskning, bd. 18, juni 2019, doi:10.7577/nbf.3419.