Eide, B., N. Winger, og K. D. Wolf. «Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns muligheter for tilhørighet i barnehagen». Nordisk barnehageforskning, bd. 18, juni 2019, doi:10.7577/nbf.2688.