Lunneblad, J. «En målsättning för De Andra: Förskolepedagogers Tal Om Barn Och föräldrar under Planering Och utvärdering På En förskola Med En Kulturellt Blandad Barngrupp». Nordisk Barnehageforskning, bd. 2, nr. 3, februar 2009, doi:10.7577/nbf.251.