Lunneblad, J. «En målsättning för de Andra: Förskolepedagogers tal om barn och föräldrar under planering och utvärdering på en förskola med en kulturellt blandad barngrupp». Nordisk barnehageforskning, bd. 2, nr. 3, februar 2009, doi:10.7577/nbf.251.