Johansen, B. «Førskolelærere Om Barns Oppholdstid I Barnehagen». Nordisk Barnehageforskning, bd. 2, nr. 3, februar 2009, doi:10.7577/nbf.250.