Asplund Carlsson, M., N. Pramling, og I. Pramling Samuelsson. «Från görande till lärande och förståelse; En studie av lärares lärande inom estetik». Nordisk barnehageforskning, bd. 1, nr. 1, oktober 2008, doi:10.7577/nbf.240.