Andreassen, B. O. «Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion: Rammeplananalyse og preskriptive innspill». Nordisk barnehageforskning, bd. 4, nr. 1, juni 2011, s. 17-31, doi:10.7577/nbf.295.