Sopanen, P. «Språkmedvetenhet i småbarnspedagogiskt arbete – Finländska daghemspedagogers reflektioner». Nordisk barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, juni 2019, doi:10.7577/nbf.2868.