Norling, M. «En studie om hur förskollärare och lärare resonerar om undervisningens innehåll i relation till barns språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och förskoleklass». Nordisk barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, juni 2019, doi:10.7577/nbf.2958.