Furu, A.-C., og M. . Sandvik. «Att stöda pedagogers relationella professionalism genom forskningscirklar». Nordisk barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, oktober 2019, doi:10.7577/nbf.3243.