Furu, A.-C., og M. . Sandvik. «Att stöda Pedagogers Relationella Professionalism Genom Forskningscirklar». Nordisk Barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, oktober 2019, doi:10.7577/nbf.3243.