Ytterhus, B., og I. Åmot. «Barn Med Og Uten Funksjonsnedsettelser Og Deltagelse I Forskergrupper – når Og Hvordan Kan Ulike Kvalitative Forskningsmetoder Få Alle Barn Til å Delta I Forskning?». Nordisk Barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, oktober 2019, doi:10.7577/nbf.3286.