Lafton, T., og A. Furu. «Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass». Nordisk barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, juni 2019, doi:10.7577/nbf.3428.