Bendiksen, S. Åsgard. «Skriveverkstedet - Om Design Og Iscenesettelse Av litterasitetsmiljøer for Unge Tegnmakeres Skrivelek I Lys Av a/r/Tografisk Metodologi». Nordisk Barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, august 2019, doi:10.7577/nbf.2971.