Bendiksen, S. Åsgard. «Skriveverkstedet - om design og iscenesettelse av litterasitetsmiljøer for unge tegnmakeres skrivelek i lys av a/r/tografisk metodologi». Nordisk barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, august 2019, doi:10.7577/nbf.2971.