Solberg, J. «Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?». Nordisk barnehageforskning, bd. 18, nr. 1, september 2019, doi:10.7577/nbf.3433.