Hensvold, I. E. «En förändrad yrkesidentitet: Förskollärares berättelser fyra och tolv år efter examen». Nordisk barnehageforskning, bd. 4, nr. 1, mai 2011, s. 1-16, doi:10.7577/nbf.294.