Schultz Jørgensen, P. «Fra barndom til faktura: Eller børneperspektivet der forsvandt». Nordisk barnehageforskning, bd. 4, nr. 2, desember 2011, s. 129-31, doi:10.7577/nbf.305.