Tholin, K. R., og T. T. Jansen. ┬źDemokratiske samtaler i barnehagen?┬╗. Nordisk barnehageforskning, bd. 4, nr. 2, august 2011, s. 103-14, doi:10.7577/nbf.310.