Eidsvåg, G. M. «Å høre til der du bor: om foreldres opplevelser av tilhørighet gjennom barnehagen». Nordisk barnehageforskning, bd. 19, nr. 2, juli 2022, doi:10.23865/nbf.v19.240.